Hướng dẫn sử dụng dây thừng tự thoát hiểm trên cao

Trong các trường hợp khẩn cấp cần phải thoát nạn từ trên cao xuống dưới đất mà không thể sử dụng các hệ thống thoát nạn thông thường như cầu thang bộ, thang dây, dây hạ chậm cứu người… và độ cao cần thoát nạn khoảng 10 – 15m, chúng ta có thể sử dụng các cuộn dây thừng để tự thoát hiểm.

Chúng ta có thể sử dụng các cuộn dây thừng bền chắc, đường kính ≥ 1,25cm, được cột chắc chắn vào các vật cố định bền vững để tụt xuống, theo một số cách sau:

1. Cách 1

Người tụt xuống sử dụng một hay hai sợi dây và thực hiện các bước như sau:

2. Cách 2

Người tụt xuống sử dụng hai sợi dây và thực hiện các bước như sau:

3. Cách 3

Người tụt xuống có thể sử dụng một hay hai sợi dây.

4. Cách 4

Người tụt xuống sử dụng hai sợi dây.

Trương Đức Dũng

Zalo