Cuộn vòi chữa cháy Korea D50-30m

600,000

Cuộn vòi chữa cháy D50- dài 30m có khớp
Áp suất làm việc 16 (kg). Áp suất này có nghĩa khi mình cho hệ thống chữa cháy hoạt động, bật máy bơm thì mình nhìn đồng hồ đo áp suất đúng 16kg vòi hoạt động bình thường, đồng hồ vượt qua mốc 16kg vòi bơm nước lâu có thể bị rạn.Đây là lưu ý cho khách hàng

Cuộn vòi chữa cháy Korea D50-30m

600,000

Zalo